Z życia samorządów

Dotacje dla pomocy społecznej

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął do realizacji projekty systemowe w ramach Priorytetu VII programu operacyjnego „Kapitał ludzki”
Dotacje przyznawane są dla ośrodków pomocy społecznej na zadania związane z aktywną integracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty te mają charakter systemowy, co oznacza, że ich wybór odbywa się z pominięciem procedury konkursowej. Weryfikacja wniosków polega na ocenie, czy dany projekt spełnia wymagania. Ocena odbywa się w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego i wymaga zatwierdzenia przez zarząd województwa.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL