Edukacja

Rozwój technologii teleinformatycznych to zmiany w edukacji oraz rynku pracy

Fotorzepa, Krzysztof Gniewkowski kmg Krzysztof Gniewkowski
Janusz Turczynowicz kierownik sprzedaży w Departamencie Rynku Biznesowego Polkomtel SA
Zasięg stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych, sieci komórkowych oraz Internetu jest praktycznie globalny. Umożliwia powszechny dostęp do wszelkiego typu informacji, a coraz więcej rozwiązań ma charakter interaktywny. Obok rozwoju sieci następują także zmiany w sferze mocy obliczeniowych komputerów. Serwery, pojemności pamięci masowych oraz ilość obliczeń dokonywanych przez najnowsze procesory pozwalają na inteligentne współdzielenie zasobów sieciowych, korzystanie z aplikacji wideo i interaktywny udział w procesach związanych m.in. z edukacją, prezentacją czy też zdalnym zarządzaniem. Umożliwia to tworzenie nowych modeli nauczania i powstawanie nowych miejsc pracy.
W sferze zdalnego nauczania (distance learning, e-learning) nowe technologie dają możliwość kształcenia osobom, które nie mogą korzystać z niego w sposób konwencjonalny, szczególnie na wyższych uczelniach. Już dziś w kilku wiodących szkołach wyższych w Polsce istnieją platformy informatyczne umożliwiające w pełni certyfikowany proces kształcenia. Podobnie jak w tradycyjnym modelu nauczania są wykłady, ćwiczenia, wykładowcy, egzaminy i absolwenci. Naturalnym rozwiązaniem staje się też telepraca (distance working) dająca szansę na redukcję bezrobocia. W roku 2000 w Stanach Zjednoczonych w tym systemie było zatrudnionych 16,5 mln osób, dziś w krajach Europy Zachodniej pracuje około 12 proc., a liczba telepracowników ciągle wzrasta. Telepraca pozwala obniżyć koszty działalności firmy oraz ułatwia życie pracownikom, którzy mogą dzięki niej pogodzić obowiązki wobec firmy z obowiązkami domowymi. Pozwala również wykorzystać potencjał osób żyjących w małych miejscowościach i jest doskonałym rozwiązaniem dla niepełnosprawnych.
Przykładem nowatorskiego zastosowania nowoczesnej telekomunikacji jest telediagnostyka medyczna. Większość znanych klinik ma urządzenia do badań CT, USG, MR, EKG, KTG, RTG, ale nie wszyscy mogą z nich korzystać z uwagi np. na odległość. W ciągu sześciu – ośmiu lat będzie można stosować mobilny monitoring zdrowia w sposób ciągły dla każdego z pacjentów, którym lekarze to zalecą. Już dziś przy użyciu produkowanych w kraju urządzeń można monitorować stan serca, w tym stan serca płodu, saturację krwi, tętno, ciśnienie, oddech w czasie snu i wiele innych funkcji życiowych człowieka. Rozwój telekomunikacji i zmiany technologiczne w ostatnich dziesięciu latach doprowadziły do zmiany stylu życia i postaw społecznych, a nie da się nawet przewidzieć przemian, jakie zajdą w najbliższych dziesięciu – 15 latach. Są jednak pewne elementy je charakteryzujące. To mobilność, uniezależnienie niektórych procesów i zdarzeń od czasu i miejsca oraz swoboda wyboru.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL