fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie trzeba udowadniać szkody

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Pracodawca zamierza zwolnić pracownika ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na rażące uchybienia w kierowaniu jednym z działów firmy i narażenie go na poważne szkody. Czy zanim wręczy zatrudnionemu pismo rozwiązujące umowę, musi udowodnić wyrządzoną mu szkodę?
[b]Nie.[/b] Kodeks pracy nie uzależnia rozpoczęcia biegu jednomiesięcznego terminu od ujawnienia skutków nagannego postępowania pracownika w postaci ustalenia rozmiaru szkody, jaką to postępowanie spowodowało. Pracodawca, decydując się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi to uczynić w ciągu miesiąca od momentu uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających zastosowanie tego trybu. W przytoczonej sytuacji będzie to chwila, w której pracodawca dowiedział się o rażących uchybieniach pracownika, co ewentualnie mogłoby nastąpić po niezwłocznie podjętym i sprawnie przeprowadzonym wewnętrznym postępowaniu sprawdzającym, czy pracownik rzeczywiście w rażący sposób nie dopełnił obowiązków i czy w sposób ciężki naruszył podstawowe obowiązki pracownicze.Szef, nie dotrzymując miesięcznego terminu, nie może natomiast się tłumaczyć, że dopóki nie poznał rozmiaru szkód wyrządzonych przez pracownika wadliwymi decyzjami i zaniedb...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA