Opłatę za użytkowanie firma może rozliczyć

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu jako koszty pośrednie przedsiębiorca rozliczy w dacie ich poniesienia
W przypadku źródła przychodów, jakim jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że [b]o tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje ten, kto prowadzi działalność gospodarczą,[/b] a nie organ podatkowy. Ma to jednak swoje konsekwencje.To bowiem na podatniku spoczywa obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w razie wystąpienia sporu w tej kwestii.[srodtytul]Nie wszystkie i nie zawsze[/srodtytul]Z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przycho...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL