• 17.07.2018

Jak długo pracuje niepełnosprawny?

[b]Od trzech lat mam przyznany II stopień niepełnosprawności. W tym roku odchodzę na emeryturę. Przez wspomniane trzy lata zamiast 7 pracowałem 8 godzin dziennie, bo tego wymagali moi przełożeni. Zaznaczam, że nigdy nie występowałem z wnioskiem o przedłużenie przysługującego mi czasu pracy. Proszę napisać, czy jest jakieś uregulowanie prawne, w świetle którego mógłbym sie domagać od pracodawcy wynagrodzenia za dodatkowo przepracowaną godzinę dziennie. Fakt, że pracowałem dłużej mam udokumentowany w kartach pracy. Dodam, że pracodawca zgodził sie tylko na wykorzystanie co roku dodatkowego urlopu.[/b]Zgodnie z art. 15 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=06A301DD4D1838B991832C11CCD6DFDF?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm., dalej ustawa) [/link]czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia ...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL