fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płać odprawę, gdy próbujesz zmienić warunki zatrudnienia

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Wręczenie wymówienia zmieniającego może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę. Będzie tak, gdy zatrudniony odrzuci złożoną mu propozycję. Ale nie wyklucza to dodatkowych kosztów dla pracodawcy
W takiej sytuacji pracodawca może być bowiem zobowiązany do zapłaty odprawy z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=834D5A95F2BCE1F91D12B8719D5D1AED?id=169524]ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa o zwolnieniach grupowych)[/link].[srodtytul]Tryb indywidualny[/srodtytul]Odprawa będzie się należała, gdy warunki zatrudnienia z wypowiedzenia zmieniającego pracownik odrzuci w procesie zwolnienia grupowego. Sprawa nie jest jednak taka pewna, gdy nie zostaną osiągnięte ustawowe progi właściwe dla masowej redukcji. W takim wypadku odprawę trzeba będzie zapłacić tylko wtedy, gdy wskutek odrzucenia przez podwładnego proponowanych mu w wypowiedzeniu zmieniającym warunków dojdzie do tzw. zwolnienia indywidualnego z ustawy o zwolnieniach grupowych. Takie zwolnienie ma miejsce, gdy:[wyimek]20 pracowników musi zatrudniać ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA