fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PIP wypowie się o zatrudnieniu niepełnosprawnego

Zakład nie zapewnia warunków pracy chronionej. Latem na zastępstwo za pracownika, który wyjeżdża na trzymiesięczny urlop bezpłatny, chcemy zatrudnić osobę niepełnosprawną. Czy możemy?
[b]Tak[/b]. Pracodawca niezapewniający warunków pracy chronionej ma możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej mającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w razie uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb tej osoby. Pozwala na to ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Aby uzyskać taką opinię, czytelnik powinien się zwrócić z wnioskiem do właściwego miejscowo (ze względu na lokalizację stanowiska pracy) okręgowego inspektoratu pracy. W takim wniosku należy wskazać zatrudnioną osobę niepełnosprawną i stanowisko pracy, na którym jest zatrudniona. Możliwe jest także zatrudnienie niepełnosprawnego w formie telepracy. Wówczas opinia PIP nie będzie potrzebna.[i][b]Podstawa prawna:[/b]– art. 4 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DC2AA5A591DE5E5D835368D31EB8A961?id=257066]ustawy ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA