Akty prawne

Prezydent podpisał 14 maja 2009

[b]Prezydent RP podpisał ustawy:[/b]
- z 24 kwietnia o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw – wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r., - z 2 kwietnia o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
- z 24 kwietnia – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 7 maja o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, - z 7 maja o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców – wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL