fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS pomoże pokonać kryzys

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Prowadzący działalność może wystąpić o odroczenie, a nawet umorzenie składek ubezpieczeniowych
Współpraca z ZUS, gdy firma wpadła w tarapaty finansowe, jest bardzo korzystna dla przedsiębiorcy. Podpisanie umowy o odroczenie płatności lub rozłożenie zaległych składek na raty powoduje, że ZUS będzie mógł mu wystawić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami. Bez niego przedsiębiorca nie weźmie udziału w przetargu ani nie uzyska kredytu.Zgodnie z art. 29 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AAED882D0743AA6C18507C4EB701EC7E?id=184677]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link] (dalej ustawa o sus) osoba prowadząca działalność gospodarczą może wystąpić o odroczenie płatności składek ZUS nawet do sześciu miesięcy. Do tego musi jednak zawrzeć umowę, w której zostaną określone zasady tego zawieszenia. ZUS w takiej sytuacji wymaga dodatkowych dokumentów, np. sprawozdań finansowych firmy za ostatnie dwa lata. Ważne jest, by wniosek o odroczenie płatności złożyć przed upływem terminu zapłaty składki (najpóźniej do ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA