Jakie ulgi w składkach

Od 1 stycznia obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego
[b]Uwaga! Dotyczy to 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z tych urlopów.[/b]Tak wynika z przepisów[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5338A4E068A3C9173F9D42DF269BB44D?id=269029] ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.).[/link]Natomiast na mocy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9B7A47D34FAF6C84BC8F28505D17B75C?id=183265]ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.)[/link] obowiązuje zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za tych pracowników.Dotyczy to także 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.Z kolei [b]1 lipca 2009 r. wejdzie w życie nowy przepis[/b] (art. 18 nowelizacji [link=http://www.rp.pl/akt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL