Czy kobiecie wracającej z urlopu macierzyńskiego łatwo zmienić umowę

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Niedawno pojawiło się wiele opinii, że styczniowa nowelizacja kodeksu pracy w zakresie ochrony praw osób powracających z urlopów macierzyńskich zamiast pomóc, dała firmom zbyt dużą swobodę co do zmiany angażu. Nawet bez stosowania wypowiedzenia zmieniającego
Chodzi o[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5DBA1C13EF373EAAA783FFAA4C85377D?id=292864] nowelizację kodeksu pracy uchwaloną przez Sejm 21 listopada 2008 r. (DzU nr 223, poz. 1460)[/link].Wśród zmian, które wniesiono do kodeksu, były także przepisy mające w pełni zagwarantować powrót do pracy pracownicom korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Wprowadzony został m.in. art. 183[sup]2[/sup] k.p. Zgodnie z nim [b]pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.[/b][srodtytul]Szef ocenia[/srodtytul]Sprawa interpretacji zmienionych przepisów kodeksu pracy dotyczących praw osób wracających z urlopów m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL