fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Topniejące zyski banków

Reakcja inwestorów. Cena akcji PKO BP spadła wczoraj o 3 proc., a Kredyt Banku o 6,3 proc. Papiery BZ WBK zyskały 2,8 proc.
Rzeczpospolita
Na ich kwartalnych rezultatach ciążą gorsze marże odsetkowe i rosnące rezerwy.Zysk PKO BP okazał się niższy od oczekiwanego, pozytywnie zaskoczył BZ WBK. Kredyt Bank i Fortis Bank miały stratę
Zysk grupy PKO BP za I kwartał wyniósł 541 mln zł i był o 43 proc. mniejszy niż przed rokiem (zysk samego banku to 581 mln zł). Wchodzący w skład grupy ukraiński Kredobank miał 71 mln zł straty.
Wyniki PKO BP były dużo słabsze, niż oczekiwano. – Negatywnie zaskoczył znaczny spadek wyniku odsetkowego oraz duża strata Kredobanku – ocenia Marek Juraś, szef działu analiz DM BZ WBK.
Wynik z tytułu odsetek spadł wobec poprzedniego kwartału o 26,4 proc. (nie uwzględnia swapów). Bank zawiązał rezerwy w wysokości 374 mln zł, w tym 81 mln zł na swój bank na Ukrainie.
Zarząd jest jednak zadowolony z tych rezultatów. – Jeśli chodzi o jednostkowy zysk banku, to powiększamy różnicę, jaka dzieli nas od konkurentów. Zrealizowaliśmy to przy jednoczesnym wzroście akcji kredytowej i sumy bilansowej, która zwiększyła się w ostatnim kwartale o 3,5 proc., do blisko 140 mld zł – mówi Jerzy Pruski, prezes PKO BP.
Prezes nie chciał się wypowiadać na temat możliwej wypłaty dywidendy. Zarząd banku w grudniu 2008 r. podał w raporcie, że będzie rekomendował pozostanie zysku w banku. Tymczasem, jak już pisaliśmy kilka dni temu, Ministerstwo Skarbu Państwa rozważa wypłatę dywidendy. – Nie zmieniliśmy stanowiska w tej sprawie – powiedział Jerzy Pruski.
Wczoraj swoje wyniki zaprezentowały także cztery inne banki. BZ WBK zarobił na czysto w I kwartale 119 mln zł, o 51 proc, mniej niż przed rokiem, ale więcej, niż się spodziewali analitycy.
Lepszy, niż oczekiwano, okazał się wynik z operacji finansowych, koszty i rezerwy były niższe od spodziewanych. Natomiast wynik odsetkowy banku spadł bardziej, niż przewidywano (16 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem).
– Cały czas dostrzegamy zagrożenie związane z wojną o depozyty. Wpływa ono na erozję wyników banków – mówi Mateusz Morawiecki, prezes BZ WBK. 
Kredyt Bank zakończył I kwartał stratą netto w wysokości 37 mln zł (przed rokiem miał 75 mln zł zysku). Bank zawiązał rezerwy w wysokości
184 mln zł, z czego 70,7 mln zł na kredyty gotówkowe i ratalne udzielane przez spółkę Żagiel, a 59 mln zł na opcje.
Współczynnik wypłacalności banku na koniec kwartału wynosił 8,5 proc. Instytucja czeka na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie ostatniej pożyczki podporządkowanej od inwestora, belgijskiego KBC, w wysokości 165 mln franków szwajcarskich, do podwyższenia kapitałów.
– Jeśli sytuacja gospodarcza znacząco się nie pogorszy, to sądzę, że zakończymy ten rok na plusie – podsumował Maciej Bardan, prezes Kredyt Banku.
Tymczasem KBC otrzymał wczoraj 22,5 mld euro gwarancji na pokrycie ewentualnych strat (w I kwartale wyniosła 3,6 mld euro).
Fortis Bank Polska odnotował w I kwartale stratę w wysokości 52 mln zł. Zarząd banku wyjaśnił, że na wynik wpłynęły transakcje zabezpieczające bank przed dalszym spadkiem wartości złotego oraz korekta wyceny instrumentów pochodnych. Te dwa czynniki pomniejszyły przychody o 117 mln zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA