fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Brzmienie przepisu ważniejsze niż treść preambuły

ROL
Preambuła aktu wspólnotowego nie ma mocy prawnie wiążącej i nie może być powoływana ani dla uzasadnienia odstępstw od przepisów danego aktu, ani w celu wykładni tych przepisów w sposób sprzeczny z ich brzmieniem
[b]To wniosek wynikający z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 2 kwietnia 2009 r. w sprawie J.E.Tyson Parketthandel GmbH hanse j. (C-134/08).[/b]Problem dotyczył wykładni przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2193/2003 z 8 grudnia 2003 r. ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące z USA (DzU UE z 2003 r. nr 328, s. 3).Pierwszym okresem obowiązywania tych ceł był okres od 1 do 31 marca 2004 r., a dodatkowe cło wynosiło wówczas 5 proc. (w kolejnych miesiącach było zwiększane o 1 pkt proc.). Rozporządzenie przewidywało w art. 4 ust. 2 okres przejściowy stosowania dodatkowych ceł wobec produktów, dla których można było wykazać, że znajdowały się w drodze do Wspólnoty w dniu wejścia w życie rozporządzenia (tj. 17 grudnia 2003 r.) oraz w odniesieniu do których nie można było zmienić miejsca przeznaczenia.[srodtytul]Diabeł tkwi… w regulacjach przejściowych[/srodtytul]W rozpatrywanej przez ETS sprawie wątpliwości dotyc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA