fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zbędne procedury należy eliminować, a nie upraszczać

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Gminna ewidencja działalności gospodarczej jest niczym innym jak absurdem legislacyjnym, który powinien zostać jak najszybciej wyeliminowany – uważa Ireneusz Krześnicki, sekretarz miasta Zduńska Wola
Brak oczekiwanych korzyści z utworzenia tzw. jednego okienka wynika głównie z błędnego założenia, że aby ulżyć człowiekowi „nękanemu administracyjnymi procedurami”, należy zobowiązać tę administrację (urzędników) do wykonywania tych czynności za niego. Tylko czy administracja działająca w biurokratycznym gorsecie jest w stanie zrobić cokolwiek lepiej i sprawniej za samego zainteresowanego?Dumnie wspominane przez zwolenników poprzedniego ustroju osiągnięcie, tj. ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, było wyśmiewane w państwach o gospodarce liberalnej. Polskę określano mianem dziwnej krainy, w której naturalne prawo do aktywności (gospodarczej), a więc prawo do zdobywania środków do życia, czyli prawo do życia zostało zapisane w art. 1 ustawy: „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.O ile wtedy ustawa ta b...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA