Nie każde świadczenie urlopowe zwiększy koszty

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia ponad 20 pracowników i nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to mimo że wypłaca zatrudnionym świadczenia nazywane urlopowymi, nie będą one kosztami podatkowymi
[b]Potwierdził to minister finansów w piśmie z 17 kwietnia 2009 r. (DD6/033/28/KWW/09/PK-169), zmieniając interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Katowicach.[/b][srodtytul]Minister mówi nie[/srodtytul]Z pytaniem wystąpiła spółka zatrudniająca powyżej 20 pracowników, która nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani nie wypłaca świadczenia urlopowego, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie przyjętego regulaminu wynagradzania spółka oprócz wynagrodzeń wypłaca pracownikom także określone świadczenia nazwane urlopowymi. Są one wypłacane po udzieleniu pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 14 kolejnych dni roboczych. Pracownik dostaje je bez względu na sytuację życiową, rodzinną czy materialną.Spółka zastanawiała się, czy tego rodzaju świadczenie może być dla niej kosztem uzyskania przychodów. Izba skarbowa potwierdziła. Innego zdania był jednak minister finansów.[srodtytul]Tylko ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL