Nie tylko płatnik otrzyma nadpłacone składki

W 2001 r. mój pracodawca opłacił za mnie zbyt wysokie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w finansowanej przeze mnie części). Firma już nie istnieje. Czy to prawda, że mogę się ubiegać o zwrot nadpłaty?
[b]Tak.[/b] Ubezpieczeni mogą składać w ZUS wnioski o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w części sfinansowanej przez ubezpieczonych). Dotyczy to tylko tych osób, których płatnik składek już nie istnieje i nie ma jego następcy prawnego. Zwrot opłaconych składek nastąpi w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy. Osoba zainteresowana powinna zgłosić w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosek o zwrot nadpłaty. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty potwierdzające nienależne opłacenie składek, np. kopie zaświadczeń potwierdzających nadpłatę (mogą to być formularze RMUA, wskazujące na przekroczenie w danym roku kalendarzowym góna ubezpieczenia emerytalne i rentowe).[i]Podstawa prawna:art. 24 ust. 6f [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8922593543F9BA8492B7C794AD3F0CAC?id=184677]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpiecz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL