fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Wdowa nie straci renty, jeśli wyjdzie za mąż

Czy po powtórnym wyjściu za mąż wdowa traci prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu? – pyta czytelniczka
[b]Nie.[/b] Powtórne wyjście za mąż nie spowoduje, że kobieta straci prawo do wdowiej renty – wyjaśnia Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Należy do nich m.in. małżonek zmarłego, czyli wdowa lub wdowiec. Warunki, które trzeba spełnić, aby ZUS przyznał prawo do renty rodzinnej, określają art. 65 – 74 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DF4990C927A0E766839CFE71357189CC?id=172511]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link]. Nie uzależniają prawa do niej od pozostawania w stanie wolnym.
Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat (jeśli kształci się w szkole – 18 lat), lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, a uprawnionym do renty rodzinnej. Prawo ma także wdowa, która osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat od tego momentu lub od zaprzestania wychowywania dzieci.
Nie zawsze jednak świadczenie to przysługuje na stałe. Wdowa, która nie spełnia powyższych warunków, ale nie ma niezbędnych źródeł utrzymania, może otrzymać rentę rodzinną okresową przez rok od śmierci męża, a jeśli uczestniczy w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej – nie dłużej niż przez dwa lata.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA