fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

Stan konta przedsiębiorcy nie jest tajny

Czy opinia bankowa na temat środków posiadanych na koncie przez firmę startującą w przetargu może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i zostać utajniona?
[b]Nie.[/b] Przepisy za tajemnicę przedsiębiorstwa uznają „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. Trudno mówić, by zaświadczenie z banku mogło stanowić taką informację. Już z ogłoszenia o zamówieniu wszyscy mogą się dowiedzieć, jaką zdolność finansową musi posiadać przedsiębiorca. Zaświadczenie z banku jest składane na potwierdzenie spełniania tego warunku. Jeśli więc firma je przedkładająca nie zostanie wykluczona z przetargu, konkurenci i tak wiedzą, że ma na koncie co najmniej wymaganą kwotę.
Ważny jest też inny argument. Konkurenci powinni mieć możliwość sprawdzenia, czy przedsiębiorca rzeczywiście spełnia warunek. Po utajnieniu zaświadczenia bankowego nie mieliby na to szansy.
[i]Podstawa prawna: art. 11 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A7ED397151066C6806203EE3966DCCE4?id=170546]ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA