fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma w wynajętym lokalu

ROL
Biznes można prowadzić zarówno w swoim, jak i w udostępnionym przez kogoś pomieszczeniu. W tym drugim wypadku dobrze jest określić w umowie, jakim celom ma ono służyć
[b]– Czy wskazanie adresu zameldowania tymczasowego w zgłoszeniu rejestracyjnym składanym w urzędzie miasta jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej jest równoznaczne ze wskazaniem siedziby firmy? Jakie rodzi skutki dla wynajmującego lokal, jeśli w umowie mowa jest tylko o wynajmie na cele mieszkalne, a nie na potrzeby działalności gospodarczej? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w zgłoszeniu rejestracyjnym podała adres zameldowania tymczasowego jako miejsce jej wykonywania będące jednocześnie miejscem zamieszkania, powinna zawrzeć odrębną umowę najmu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą? A jeśli tak, to w jakim terminie od daty rozpoczęcia działalności?[/b]Odpowiedź na pierwsze pytanie zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem „siedziba firmy”. Z prawnego punktu widzenia osoba fizyczna nie ma bowiem siedziby, lecz miejsce zamieszkania. Pojęcie to oznacza miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA