fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak refakturować, by było zgodnie z prawem i skutecznie

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Ustawa o VAT nie mówi nic na temat refakturowania usług, choć w obrocie gospodarczym często mamy z nim do czynienia. Brak regulacji prawnej powoduje jednak, że taki sposób przenoszenia kosztów jest obarczony ryzykiem podatkowym
Świadczy o tym choćby [b]wyrok WSA we Wrocławiu z 8 grudnia 2008 r. (I SA/Wr 881/08)[/b], w którym sąd orzekł o braku możliwości refakturowania kosztów ubezpieczenia w ramach umowy leasingu (>patrz ramka niżej).[srodtytul]Co w dyrektywie...[/srodtytul]Ustawa o VAT nie posługuje się pojęciem refakturowania ani nie reguluje skutków podatkowych zdarzenia polegającego na nabywaniu usług w swoim imieniu, ale na rachunek osoby trzeciej. W praktyce obrotu gospodarczego w Polsce przyjęto określać mianem refakturowania bardzo szeroką grupę zdarzeń gospodarczych, często takich, które dalece wykraczają poza ramy, jakimi dla konstrukcji prawnej refakturowania są zapisy art. 28 dyrektywy 2006/ 112/ WE. Zgodnie z tym przepisem, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.[b]Zasadnicza różnica między tym, co w potocznym znaczeniu w obrocie ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA