fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Sposób finansowania projektu wpływa na rozliczenia

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Decyzja dotycząca sposobu realizacji projektu o partnerstwie publiczno-prywatnym ma w praktyce znaczenie również w kwestiach podatkowych, dotyczących m.in. rozliczenia VAT oraz zapłaty podatku od nieruchomości
Istotnym aspektem przy realizacji projektów PPP jest sposób realizacji zysków przez spółkę celową, a więc to, czy dochód spółki jest wypłacany wraz z miesięcznymi ratami płaconymi przez podmiot publiczny w ramach zapewnienia płynności finansowej całego projektu, czy np. w momencie zakończenia robót budowlanych. Gdyby doszło do realizacji dochodu już na początku obowiązywania umowy PPP, a zwrot kosztów następowałby przez cały okres obowiązywania jej, mogłoby się to wiązać dla spółki celowej z koniecznością ewentualnego wcześniejszego sfinansowania podatku dochodowego.
[srodtytul]Realizacja zysków i bilans podatkowy [/srodtytul]
Moment realizacji zysku jest zależny od modelu i struktury projektu PPP oraz indywidualnych ustaleń zawartych w samej umowie PPP. W zależności, czy poszczególne umowy i wzajemne stosunki świadczeniowe obowiązują jakby równolegle, czy może podstawą projektu PPP jest jedna umowa z jednolitym przedmiotem umowy tak, że poszczególne świadczenia stanowią nić naczyń wzajemnie połączonych, ma to różnego rodzaju konsekwencje podatkowe.
W momencie, kiedy mamy do czynienia z jednolitym przedmiotem umowy, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, od jakiego momentu i komu przynależy własność nad budynkami lub działką w aspekcie ekonomicznym. Przy robotach budowlanych oraz pozostałych świadczonych usługach na działce należącej do podmiotu publicznego należy sprawdzić, czy spółce celowej należy przyporządkować materialne lub niematerialne dobro gospodarcze, względnie czy należy utworzyć dodatkową pozycję dodatniego rozliczenia dochodów i kosztów.
[srodtytul]Kto płaci VAT[/srodtytul]
Istotnym aspektem przy realizacji projektu w formule PPP jest kwestia tworzonej wartości dodanej i obowiązku płacenia VAT. Przy tradycyjnym sposobie realizacji projektów publicznych, tzn. przy samodzielnej realizacji przez podmiot publiczny, generowana wartość dodana nie wychodzi poza wewnętrzne struktury administracji. W momencie, gdy owe świadczenia publiczne są realizowane przez partnera prywatnego, zachodzi konieczność płacenia VAT za wykonane usługi lub dostarczone towary, jeśli konkretna usługa lub towar nie są zwolnione z tego obowiązku zgodnie z przepisami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z usługą podlegającą obowiązkowi płacenia VAT, stanowi on niewątpliwie dodatkowe obciążenie finansowe dla całego projektu PPP. Jego wysokość wynosi 22 proc. To obciążenie, którego podmiot publiczny nie musiałby ponosić przy samodzielnej wewnątrzadministracyjnej realizacji zadania. Konsekwencją jest oczywiście zwiększenie kosztów realizacji projektu w formule PPP. Koszta te nie różnią się jednak od siebie, gdy podmiot publiczny, realizując zadania publiczne w formule tradycyjnej, czyni to przy wykorzystaniu osób trzecich, również w tym przypadku powstaje obowiązek płacenia VAT.
[srodtytul]Gdy kapitał jest z zewnątrz [/srodtytul]
Przy realizacji usługi przez partnera prywatnego, która nie jest objęta VAT, nie zachodzi wprawdzie konieczność obarczania nim podmiotu publicznego, partner prywatny nie może jednakże odliczyć sobie wliczonego przez jego dostawców do rachunku podatku obrotowego. To powoduje znowu zwiększenie kosztów wykonywanej przez niego usługi, kosztów, które nie powstałyby przy wewnątrzadministracyjnej realizacji zadania, a które pośrednio będą pokryte przez podmiot publiczny wraz z uregulowaniem wystawionego przez partnera prywatnego rachunku.
Jednakże i w tym przypadku należy zauważyć, że przy realizacji takich projektów jak budowa budynków czy oczyszczalni ścieków, również przy konwencjonalnym sposobie realizacji takiego zadania przez podmiot publiczny, zadanie to będzie realizowane przez podmioty prywatne, co skutkuje tym, iż podatek obrotowy zawarty w świadczonych usługach zostanie również zapłacony przez podmiot publiczny wraz z uregulowaniem wystawionego rachunku.
[ramka][b]Czy zawsze będzie danina[/b]
Problem podatku od nieruchomości dotyczy tych modeli PPP, w których własność nad działką i jej budynkami w aspekcie ekonomicznym należy do partnera prywatnego (np. model leasingowy w przypadku, gdy własność w aspekcie ekonomicznym należy do leasingodawcy, model czynszowy). W tym przypadku jest on zobowiązany do uiszczania podatku. Inaczej przedstawia się obowiązek płacenia podatku od nieruchomości w przypadku tradycyjnego realizowania zadań publicznych, w którym to podmiot publiczny jest właścicielem działki zarówno w sensie cywilnoprawnym, jak i w aspekcie ekonomicznym. Wówczas pozostaje on zwolniony od obowiązku jego płacenia. Tym samym koszt projektu, który często jest planowany na lata, w tym aspekcie byłby niższy. [/ramka]
[i]Autor jest doktorem, adwokatem i partnerem w BSJP Leagal and Tax Advice[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA