fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 09.04.2020

Region nie wykorzystuje możliwości rozwoju

ROL
Łódzkie należy do województw, które nie były do tej pory w stanie odpowiednio wykorzystać swojego potencjału gospodarczego. Atuty regionu to dobrze wykształcona kadra pracowników, centralne położenie województwa w kraju, a także rozwinięta przedsiębiorczość
W Łódzkiem nie brakuje przykładów spektakularnych osiągnięć przedsiębiorców, którzy swoje sukcesy zawdzięczają odpowiednim koncepcjom rozwoju biznesu. Problem leży w tym, że potencjał wiedzy i umiejętności nie jest w odpowiedni sposób wykorzystywany w szerszej skali.Rozwój gospodarczy województwa należy ściśle wiązać z sektorem usług, cierpi ono bowiem na ich względny niedostatek. Wynika on w pewnej mierze z istnienia silnego sektora tradycyjnych gałęzi gospodarki, w tym energetyki. W stosunku do potencjału gospodarczego regionu podaż usług jest niewystarczająca.Duże możliwości gospodarcze stwarza krzyżowanie się na terenie województwa łódzkiego istniejącego fragmentu autostrady A2 z planowaną na lata 2007 - 2013 autostradą A1. W naturalny sposób rozwiną się centra usług logistycznych, magazynowych i infrastruktury towarzyszącej. Znajdujące się blisko Łodzi bazary (Tuszyn, Rzgów) powinny stać się zalążkiem centrum handlu hurtowego odzieżą.[s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA