fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Czy przychodnia może nie wydać dokumentacji pacjentowi?

[b]Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy przychodnia może zakazać wydawania dokumentacji pacjentom?[/b]
Gromadzona przez przychodnię dokumentacja medyczna jest własnością zakładu opieki zdrowotnej do którego należy przychodnia. Definicja zakładu opieki zdrowotnej zawarta jest w art. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=45A629F94FE34D8F849CDF84F4E89D2B?id=184739]ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej[/link]. Zakład opieki zdrowotnej ma zatem obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu. Wynika to z art. 18 ust. 1 ustawy.
Na zakładzie opieki zdrowotnej spoczywa również obowiązek ochrony danych zawartych w dokumentacji.
[b]Dostęp do dokumentacji może mieć jedynie pewna grupa osób. Należą do niej m.in. pacjent oraz osoba przez niego upoważniona. [/b] Wykaz podmiotów uprawnionych do udostępnienia im dokumentacji zawarty jest w art. 18 ust. 3 i 4 ustawy.
Ograniczanie pacjentowi dostępu do dokumentacji medycznej jest naruszeniem przepisów ustawy. Dyrektor zakładu (kierownik zakładu opieki zdrowotnej) nie ma uprawnień do wydawania zarządzeń dotyczących regulowania zasad dostępu do tej dokumentacji osobom uprawnionym. Może on jednak odmówić wydania dokumentacji osobie nieuprawnionej lub w sposób inny niż jest to uregulowane w przepisach ustawy.
Zgodnie z par 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C6BFC5A0870964589DA99F8D5B00B1D8?id=184423]rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania[/link] dokumentacja udostępniana jest na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.
Udostępnianie dokumentacji uregulowane jest także w art. 18 ust 4a ustawy. Dokumentacja medyczna jest udostępniana osobom uprawnionym do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii lub poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
W pewnych przypadkach za udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom uprawnionym, zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę. Wysokość opłaty ustala dyrektor (kierownik zakładu opieki zdrowotnej).
[b]Za naruszenie prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji i do jej ochrony, osoba odpowiedzialna może ponieść odpowiedzialność służbową.[/b]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA