• 21.07.2018

W grupie łatwiej o sukces

Szansą dla małych i średnich firm działających w tej samej branży i na tym samym terenie jest współpraca w ramach tzw. klastrów.W Wielkopolsce konkurujące firmy z tej samej branży podejmują wspólne działania, aby zyskać większą siłę przebicia na rynku. Klastry skupiają również ośrodki badawczo-naukowe, samorządy oraz inne instytucje biznesowe. Najbardziej zaawansowaną inicjatywą jest Kocioł Pleszewski. Pleszew słynie z produkcji kotłów grzewczych. Działalnością tego typu zajmuje się tu ponad 100 firm. Te z nich, które działają w ramach klastra, prowadzą wspólny marketing, umacniają markę Innowacyjny Kocioł Pleszewski. Będą miały także wspólny produkt - nowy typ kotła na paliwa stałe. - Kocioł, nad którym obecnie pracują naukowcy wspólnie z firmami, będzie gotowy w 2008 roku - mówi Michał Kuberka, kierownik projektu Pleszewskiego Klastra Kotlarskiego.Rozpoczyna też działalność Wielkopolski Klaster Meblarski, tworzony m.in. z inicjatywy Wiel...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL