fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stare badania i kursy bhp zachowują ważność

Czy przy przejęciu części zakładu przez inny na podstawie art. 23[1] k.p. zachowują ważność badania lekarskie i zaświadczenia o odbytych szkoleniach bhp dla przejętych pracowników?
Nie ma potrzeby powtarzać tych badań ani szkoleń bhp do czasu, gdy nie upłynie termin ich ważności. Zasada jest prosta: w razie przejścia zakładu w całości lub części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Ponieważ w takiej sytuacji nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy a pracownik zachowuje swoje stanowisko, nie jest potrzebna dla niego ani nowa umowa o pracę, ani na podwładnych nie ciąży obowiązek przeprowadzenia nowych badań czy odbycia kursów bhp. Nie nakłada go art. 23[sup]1[/sup] k.p. ani art. 237[sup]3[/sup] § 2 k.p. ustanawiający wymózczeniem podwładnego do pracy. Nowy pracodawca honoruje dotychczasowe dokumenty i to do czasu, kiedy upłynie ich ważność.Wyjątkiem byłoby powierzenie pracownikowi przy przejściu zakładu nowego stanowiska lub innego zakresu czynności. Wtedy, przed podjęciem przez niego pracy na tej posadzie, trzeba skierować go na badania lekarskie, aby stwierdzić, czy nie ma przeciw...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA