fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Majątek firmy wyceńmy ostrożnie!

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Aktywa firmy, czyli jej majątek, muszą być wycenione z zachowaniem zasady ostrożności. Zawyżenie ich wartości to częsta przyczyna zniekształcenia obrazu sytuacji jednostki
W aktywach mogą być wykazywane tylko te kontrolowane przez nią składniki majątku, które w przyszłości spowodują wpływ do niej korzyści ekonomicznych. Poszczególne składniki aktywów będą w bilansie wycenione zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 28 ustawy o rachunkowości (z wyjątkiem jednostek, dla których założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne; te dokonują wyceny zgodnie z art. 29 uor).Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób ustawa o rachunkowości każe wyceniać na dzień bilansowy wybrane składniki aktywów. Nie omawiamy wszystkich, lecz te najczęściej występujące i zarazem szczególnie podatne na błędną wycenę i prezentację, tj. środki trwałe, środki trwałe w budowie, wybrane aktywa finansowe, zapasy i należności.  Należy je wycenić według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwał...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA