fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto płaci za chorobowe po trzydziestu trzech dniach choroby ?

[b]Kto płaci za okresy chorobowe po trzydziestu trzech dniach choroby ?[/b]Zgodnie z art. 92 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] za czas niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje co do zasady prawo do 80% wynagrodzenia. To samo dotyczy pracownika, który ukończył 50 rok życia – przy niezdolności trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Za te okresy chorobowe pracownika płaci pracodawca.Natomiast jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż 33 dni, a w przypadku pracownika, który w roku 2008 ukończył 50 lat począwszy od 15 dnia, zasiłek chorobowy jest finansowany przez ZUS.[b]Jeśli zakład zatrudnia powyżej 20 osób, wypłata zasiłku jest dokonywana za pośrednictwem pracodawcy.[/b] W tym wypadku pracodawca zmniejsza jednak swoje zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych o kwotę wypłaconych zasiłk...
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA