fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Za wodę właściciel zapłaci wspólnocie według przyjętego regulaminu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jestem właścicielką mieszkania. Chcę wynająć pokój młodej osobie w zamian za opiekę. Z tego powodu wspólnota chce mnie obciążyć dodatkowymi kosztami zużycia wody (nie ma liczników). Czy ma do tego prawo?
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]Ustawa z 24 czerwca 2004 r. o własności lokali (DzU z 2005 r. nr 80, poz. 903 ze zm.)[/link] stanowi, iż właściciel ponosi koszty związane z utrzymaniem jego lokalu. Ponadto jest zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego czy uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Musi również korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w celu ochrony wspólnego dobra.
Właściciela obciążają więc wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu, mianowicie koszty dostawy mediów i świadczeń (jak np. doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody) oraz wywóz odpadów. Ponadto należy pamiętać o kosztach zarządu nieruchomością wspólną, na które składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, a także wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.
Za część świadczeń dostarczanych bezpośrednio do lokali właściciel rozlicza się z dostawcą indywidualnie, za inne – za pośrednictwem zarządu wspólnoty czy zarządcy wspólnoty. Rozliczenia świadczeń nie zawsze da się dokonać według wielkości udziałów. Jego podstawą może być również liczba lokali i osób zamieszkujących na stałe w danym mieszkaniu. W wypadku wspólnot mieszkaniowych przyjęła się praktyka, że metoda rozliczenia zużycia wody jest określona w regulaminie przyjmowanym w drodze uchwały przez właścicieli lokali. W tych wspólnotach, w których właściciele nie przyjęli regulaminu rozliczeń kosztów zużycia wody, zarządca powinien wyjaśnić w zestawieniu przekazanym mieszkańcom przyjętą metodę liczenia. W budynkach, w których są założone liczniki (np. wodomierze), zużycie wody określa się według odczytów lokalowych. Dodatkowo płaci się za wodę zużytą na wspólne cele (proporcjonalnie do posiadanych udziałów). W budynkach bez wodomierzy powinno się stosować do rozliczeń indywidualnych [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163957]rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DzU nr 8, poz. 70)[/link], oparte na przeciętnych normach zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, w zależności od standardów mieszkania. W przedstawionej sytuacji właścicielka lokalu rozliczać się będzie ze zużytej wody ryczałtem wyznaczonym za pomocą klucza dotyczącego liczby osób zamieszkujących w lokalu. Tak więc gdy wzrasta liczba osób stale zamieszkujących w lokalu, ryczałt ten również ulega zwiększeniu. [b]Anna Halczuk-Izydorczyk - jest radcą prawnym w Kancelarii Gardocki i Partnerzy [/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA