• 17.08.2018

Nie tylko dla kredytów

W odróżnieniu od większości województw pomorskie fundusze poręczeniowe oferują bardzo szeroki zakres zabezpieczeń.Tutejsi przedsiębiorcy mogą korzystać z zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek oraz poręczeń pomostowych, zabezpieczeń wadiów przetargowych, gwarancji należytego wykonania kontraktów i rękojmi zawady.Na terenie Pomorza działa kilka funduszy poręczeniowych, w których przedsiębiorcy mogą uzyskać wymagane w bankach zabezpieczenia spłaty kredytu. Takie poręczenia to bardzo pomocny instrument w sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystał już posiadany kapitał na spłatę zaciągniętych kredytów i nie może liczyć na poręczenia osób fizycznych (tzw. żyrantów).W 2007 r. w Pomorskiem zakończył działalność fundusz poręczeniowy działający przy Towarzystwie Rozwoju Powiatu Starogardzkiego.Podobnie jak w zlikwidowanych niedawno pomorskich funduszach pożyczkowych, w placówce poręczeniowej miała udziały Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL