fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie czekaj bezczynnie na list od organizatora przetargu

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Przedsiębiorcy muszą uważnie śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych organizatora przetargu. Moment ich zamieszczenia może mieć znaczenie przy liczeniu terminów na wniesienie protestu
Sposób obliczania terminu wnoszenia protestów często był przedmiotem kontrowersji. Podstawowym punktem spornym był moment rozpoczęcia biegu tego terminu, czyli od kiedy można uznać, że wykonawca powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu (art. 180 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link]).[srodtytul]Liczą się tradycyjne formy...[/srodtytul]Problem dotyczył praktycznie wszystkich postępowań, w których zamawiający miał obowiązek publikowania informacji o dokonanej czynności na stronie internetowej (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z postępowania, odrzuceniu oferty i wyborze oferty).Kontrowersje te znajdowały wyraz w sprzecznych wyrokach zespołów arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej. W niektórych przypadkach arbitrzy wiązali skutki prawne wyłącznie z tradycyjnym...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA