fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy ZUS odmówi wypłaty zasiłku chorobowego

Urlop bezpłatny to przerwa w ubezpie-czeniu, dlatego w tym czasie nawet chory pracownik nie dostanie zasiłku
Rzeczpospolita, BS Bartek Sadowski
W czasie trwania urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu. Wpływa to m.in. na prawo pracownika do świadczenia pieniężnego za czas niezdolności do pracy
Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. Tak wynika z art. 174 § 1 k.p. Istotą tego urlopu jest zwolnienie stron stosunku pracy z ich zasadniczych obowiązków, czyli uwolnienie zatrudnionego z obowiązku wykonywania pracy oraz przedsiębiorcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Pomimo tego stosunek pracy nadal łączy strony, choć pozostaje tu jakby w zawieszeniu.[srodtytul]Brak świadczenia [/srodtytul]Uprawnienia do zasiłku chorobowego określa ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie zaś z art. 12 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego.Oznacza to, że [b]jeśli pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego stał się chory w czasie tego urlopu, to nie otrzyma za czas tej choroby zasiłku chorobowego[/b].Przepis art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy wyłącza prawo do zasiłku chorobowego tylko za czas nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA