fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus nie potwierdzi salda podatkowego

Podatnik musi samodzielnie zweryfikować saldo podatkowe porównując jez posiadaną dokumentacją
Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości generalną zasadą jest potwierdzanie sald należności wykazanych w księgach rachunkowych z zastrzeżeniem (zawiera je art. 26 ust. 1 pkt 3), iż nie potwierdza się sald należności z tytułów publicznoprawnych (podatki, ZUS, cło). Wówczas dana jednostka obowiązana jest samodzielnie dokonać weryfikacji salda z odpowiednimi dokumentami, a więc deklaracjami, dowodami wpłat, decyzjami, postanowieniami, w posiadaniu których się znajduje.Fiskus występuje w charakterze organu władczego i na weryfikację dokumentów otrzymanych od podatnika ma 5 lat. Nie może więc potwierdzić salda podatkowego, które w każdej chwili może zmienić np. poprzez wydanie decyzji określającej. Ustawodawca celowo więc wyłączył z potwierdzania sald rozrachunki publicznoprawne.Podatnik może natomiast wystąpić do fiskusa z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (opłata skarbowa 21 zł za zaświadczenie). Jeżeli podatnik wy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA