fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 11 grudnia 2008

[srodtytul]POMNIK HISTORII[/srodtytul]
- Prezydent RP uznał za pomnik historii „Poznań – historyczny zespół miasta” ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292146]DzU nr 219, poz. 1401[/link]),
[srodtytul]ZAWODY REGULOWANE[/srodtytul]
- trzy ministerialne rozporządzenia dotyczą stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do:
– sprawowania funkcji syndyka ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292157]DzU nr 219, poz. 1405[/link]),
– wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292138]DzU nr 219, poz. 1406[/link]),
– wykonywania zawodu pracownika ochrony ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292154]DzU nr 219, poz. 1407[/link]),
[srodtytul]PRAWO PRZEWOZOWE[/srodtytul]
- dzisiaj traci moc w części obejmującej zwrot „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika” art. 62 ust. 2 prawa przewozowego z 15 listopada 1984 r.; tak zadecydował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 grudnia oznaczonym jako K. 37/07 ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292135]DzU nr 219, poz. 1408[/link]),
[srodtytul]POLICJA[/srodtytul]
- zmienione 4 listopada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290578]DzU nr 207, poz. 1294[/link]),
[srodtytul]SKŁAD WOLNOCŁOWY[/srodtytul]
- granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy podał minister finansów w zmienionym 30 października rozporządzeniu ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290582]DzU nr 207, poz. 1299[/link]),
- on też ustanowił skład wolnocłowy na terenie Portu Lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290556]DzU nr 207, poz. 1300[/link]),
[srodtytul]PODATKI[/srodtytul]
- a także określił wzór deklaracji podatkowej dla podatku od gier: POG-3A, POG-3C, POG-3D, POG-R; dotychczasowe wzory mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r. ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290559]DzU nr 207, poz. 1302[/link]),
[srodtytul]NIEPEŁNOSPRAWNI: REFUNDACJA SKŁADEK[/srodtytul]
- zmienione 14 listopada rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych; zmiany dotyczą także załączników ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290576]DzU nr 207, poz. 1304[/link]),
[srodtytul]ODZNAKI[/srodtytul]
- nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o nadawaniu odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290573]DzU nr 207, poz. 1305[/link]),
[srodtytul]KARTA POLAKA[/srodtytul]
- znowelizowana 24 października ustawa o Karcie Polaka ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291290]DzU nr 214, poz. 1348[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA