Chcesz później zapłacić podatek, wnieś aportem, zamiast sprzedawać

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Spółki, które chcą odroczyć moment powstania przychodu przy zbyciu przedsiębiorstwa, powinny zastanowić się nad jego aportem. Może on być jednak niekorzystny podatkowo dla nabywcy
Aport przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) zamiast sprzedaży umożliwi odroczenie momentu opodatkowania „cichych rezerw” (tzn. różnicy między wartością rynkową a księgową zbywanych składników majątkowych) do dnia sprzedaży udziałów objętych w zamian za wkład.Opodatkowanie jest nierzadko czynnikiem determinującym wybór określonego wariantu przejęcia majątku przedsiębiorstwa. Przy przeniesieniu własności składnika majątkowego (w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) zwykle inny interes podatkowy ma nabywca, a inny zbywca. Z perspektywy nabywcy istotna jest przede wszystkim możliwość „wrzucenia w koszty” ceny nabycia (w szczególności ma to miejsce poprzez odpisy amortyzacyjne od nabywanych składników majątku), natomiast dla zbywcy – „neutralizacja” dochodu do opodatkowania. Wariant kompromisowy wypracowywany jest w drodze negocjacji stron transakcji.W razie sprzedaży przedsiębiorstwa opodatkowana jest (na zasadach og...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL