Krok po kroku, jak przeprowadzić zwolnienia w trybie grupowym

Fotorzepa, Krz Krzysztof Łokaj
Pracodawca musi skonsultować zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli jest ich kilka, to takie konsultacje odbywa ze wszystkimi związkami. Ma to służyć m.in. uniknięciu lub zmniejszeniu rozmiarów grupowego zwolnienia. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji nie zależy od tego, czy pracownicy objęci zamiarem zwolnienia są członkami zakładowej organizacji związkowej, czy nie należą do związków.Pracodawca ma na to nie więcej niż 20 dni od zawiadomienia związków zawodowych o zamiarze zwolnienia. W porozumieniu szef i organizacje określają zasady postępowania w sprawach pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki szefa w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzoną grupową redukcją. Porozumienie musi być uzgodnione ze związkami zawodowymi, czyli muszą one zgodzić się na jego ostateczną treść.Gdy w firmie nie ma związk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL