fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Należności spłacają też klienci dłużnika

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
ZUS może też prowadzić egzekucję z innych wierzytelności, np. niezapłaconych należności od klientów zobowiązanego
Zajęcie wierzytelności nie zwalania dłużnika z odpowiedzialności. Mimo że np. mając problem z wyegzekwowaniem swoich zobowiązań, wskaże organowi wierzytelności, które mogą być zajęte, organ może obok zajęcia wierzytelności wejść także na rachunek bankowy płatnika.Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych następuje poprzez ich zajęcie. W tym celu organ przesyła dłużnikowi zobowiązanego zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika, aby należnej kwoty nie uiszczał bez zgody organu zobowiązanemu. Ma ją wpłacić właściwemu organowi. W wezwaniu organ wskazuje należność pieniężną, odsetki za niezapłacone należności i koszty egzekucyjne. Ponadto wzywa go do złożenia oświadczenia, czy uznaje zajętą wierzytelność, czy przekaże organowi z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności lub z jakiego powodu odmawia tego przekazania oraz czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajętą wierz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA