fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych z 18 czerwca w sprawie podejmowania pracy przez cudzoziemca na podstawie wydanej wizy pobytowej

Zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (art. 32 ust. 1 i 2) podstawą udzielenia wizy pobytowej w celu wykonywania pracy jest przyrzeczenie (lub odpowiednio pisemne oświadczenie pracodawcy, jeżeli zezwolenie nie jest wymagane). Wydaje je wojewoda na warunkach określonych ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Zmiana tych warunków polegająca na podjęciu zatrudnienia u nowego pracodawcy, który nie był wnioskodawcą w sprawie wydania przyrzeczenia w celu ubiegania się o wizę, powinna skutkować utratą ważności wydanej wizy pobytowej. Jakkolwiek cel ogólny pobytu cudzoziemca nie zmienił się, to ustały okoliczności wymienione w przyrzeczeniu, będącym podstawą udzielenia mu wizy. Obowiązujące procedury zakładają wydanie przyrzeczenia na wniosek konkretnego pracodawcy, na czas określony, dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.Analogicznie te okoliczności wynikają r...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA