fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie rekompensaty dla odchodzących pracowników mianowanych

Osobom zatrudnionym na podstawie mianowania przysługują wyższe świadczenia z tytułu zakończenia pracy, nawet do wysokości sześciu miesięcznych poborów
Stosunek pracy w formie mianowania jest szczególnym sposobem zatrudnienia. Osoby tak pracujące korzystają ze szczególnych uprawnień również na wypadek zakończenia współpracy z pracodawcą, ale wymagamy od nich lepszych kwalifikacji i większej dyspozycyjności. Do grupy tej należą m.in. pracownicy samorządowi, nauczyciele, w tym akademiccy, oraz urzędnicy państwowi.Przedstawiciele tej grupy zawodowej są zatrudniani na podstawie mianowania na stanowiskach, które wskaże w swoim statucie gmina lub związek międzygminny. Zwykle statuty desygnują do takiej formy angażu kadry średniego szczebla. Mają więc prawo do specjalnej rekompensaty, jeśli dostaną wymówienie z powodu likwidacji lub reorganizacji urzędu albo jednostki czy biura związku jednostek samorządu terytorialnego, gdzie pracują. Wynika tak z art. 10 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.). Według wyroku Sądu Najwyższego z 24 maja 2007 ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA