fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Komornicy chcą, by zbierano dane alimenciarzy

Komornicy apelują do osób uprawnionych do alimentów, ale też sądów, by zbierały dane identyfikacyjne dłużników, jak NIP, PESEL, numer dowodu osobistego
– Każda taka informacja ułatwia identyfikację dłużnika, jego dochodów, majątku, zwiększa skuteczność ściągania alimentów – powiedziała „Rz” Iwona Karpiuk-Suchecka, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej.
Te dane są teraz tym ważniejsze, że 1 października wchodzi w życie ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny. Zwiększa ona obowiązki gminy, które będą teraz wypłacać alimenty za niepłacących rodziców.
W razie bezskutecznej egzekucji (nieściągnięcia pełnej należności alimentacyjnej przez dwa ostatnie miesiące) osoba uprawniona może złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Musi jednak dołączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji z podaniem przyczyn i opisem podejmowanych przez niego działań. Komornik ma je wydać w ciągu 14 dni, ale egzekucja musi być odpowiednio wcześniej wszczęta. Dlatego komornicy apelują, by wierzyciele występowali do nich o uaktualnianie dokumentacji, aby nie zostać 1 października z kwitkiem.
Alimenty z funduszu przysługują też osobom przebywającym za granicą. Z kolei egzekucja od przebywających za granicą jest możliwa, jeśli znane jest ich miejsce pobytu i jest on legalny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA