fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwrócone składki podlegają opodatkowaniu od przychodu

Składki emerytalne i rentowe zwrócone za pośrednictwem pracodawcy stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy
Dlatego też kwotę zwróconych składek – bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku – firma dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy, zgodnie z art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Kwota zwrotu zaś nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ale jest podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Jego interpretacja z 30 maja 2008 r. (nr IPPB2/415-308/08-4/AS) dotyczyła zdarzenia przyszłego.Podatnik, który wystąpił z wnioskiem, jako pracodawca chciał wiedzieć, jak ma ująć w PIT-11 kwotę zwróconych w roku bieżącym pracownikowi składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych. Według niego kwotę tę należy ująć w rubryce dotyczącej składek na X, o których mowa w art....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA