fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rosyjski wspólnik działający w Polsce płaci u nas składki

Piotr Kowalczuk
Jestem wspólnikiem w spółce komandytowej razem z dwoma obywatelami rosyjskimi. Czy są oni zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce?
Cudzoziemcy pracujący w Polsce, którzy pochodzą z państw nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlegają w Polsce ubezpieczeniom społecznym, chyba że są zwolnieni z tego obowiązku na podstawie umowy dwustronnej. Polska nie podpisała jednak z Rosją takiej umowy. W związku z tym wspólnicy rosyjscy podlegają z działalności wykonywanej w Polsce naszemu ustawodawstwu. A według art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Wspólnika spółki komandytowej uważamy za taką osobę, co wynika z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy. W związku z tym obywatele rosyjscy będący w Polsce wspólnikami spółoszenia do ubezpieczeń społecznych w Polsce i opłacania należnych składek według takich zasad, jak inne osoby prowadzące działalność....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA