fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 89 z 23 maja 2008

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 540) z 15 maja w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i środków ochrony roślin, wzorów użytkowych, przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej; wejdzie w życie 7 czerwca.
Rozporządzenia ministrów (poz. 541 – 547):
finansów, trzy z 15 maja, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
– zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług; te dwa 7 czerwca,
– przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich; 23 maja,
nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych; 23 maja,
rolnictwa i rozwoju wsi, dwa z 7 maja, w sprawie:
– szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej; 23 maja,
– akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 7 czerwca,
środowiska z 14 maja w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych; 23 maja.
Zobacz treść Dz.U. nr 89
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA