fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 maja 2008

- minister gospodarki uchylił rozporządzenie ministra przemysłu chemicznego z 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych (DzU nr 80, poz. 474)
- nowe rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie stałego doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (DzU nr 80, poz. 475) >Czytaj więcej w artykule "Dodatkowe szkolenia dla zarządców i pośredników"
- minister nauki i szkolnictwa wyższego wskazał maksymalną wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009. Wynosi ona:
150 zł na kierunkach, na których są sprawdziany z uzdolnień artystycznych, architekturze i urbanistyce oraz architekturze wnętrz,
100 zł, gdy w grę wchodzą sprawdziany sprawności fizycznej,
85 zł na pozostałych kierunkach (DzU nr 80, poz. 476)
- nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (DzU nr 80, poz. 477)
- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił na nowo sposób stosowania nawozów oraz jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (DzU nr 80, poz. 479)
- następne jego rozporządzenie poświęcone jest warunkom i trybowi przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 80, poz. 480)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o warunkach uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej (DzU nr 80, poz. 481) >Czytaj więcej w artykule "Łatwiej wędkować i polować przy granicach państwa"
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA