fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po co sądowi plan przekształcenia spółki

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Zakładając racjonalność ustawodawcy, należy stwierdzić, że skoro nie przewidział on konkretnego obowiązku w ramach procedury przekształcenia, to znaczy, że nie miał takiego zamiaru – dowodzi Aleksander Gałek, aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej sp.k. Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
W ramach procedury przekształcenia spółki w inną spółkę plan przekształcenia bada biegły rewident wyznaczany przez sąd rejestrowy na wniosek spółki przekształcanej. Sądy rejestrowe bez podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby żądają załączenia planu przekształcenia do wniosku o wyznaczenie biegłego.Plan przekształcenia to podstawowy dokument określający sposób i warunki przekształcenia spółki w inną spółkę handlową. Plan wraz z wszystkimi załącznikami należy, zgodnie z art. 559 § 1 kodeksu spółek handlowych, poddać badaniu biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej na wniosek tej spółki. K.s.h nic nie wspomina o ewentualnych obligatoryjnych załącznikach do tego wniosku. Z przepisu art. 59 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynika jedynie, że wniosek ten podlega opłacie sądowej w kwocie 300 złotych.Tymczasem wielu przedsta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA