fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służby mundurowe

Obrona terytorialna kusi pielęgniarki

stock.adobe.c
WOT przygotowały specjalny pakiet bonusów dla personelu medycznego, który podejmie służbę w tej formacji.

Bezpłatne studia pielęgniarskie i specjalistyczne szkolenia – armia opracowała pakiet zachęt skierowany do pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy chcieliby podjąć służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pakiet bonusów trafił do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. To efekt m.in. spotkania Dowództwa WOT z przedstawicielami izby, a także porozumienia podpisanego między ministrem zdrowia a pielęgniarkami, na podstawie którego resort zadeklarował podjęcie działań umożliwiających zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w wojskach terytorialnych.

– Propozycje te skierowane są do pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych, którzy chcą podjąć terytorialną służbę wojskową. Zakładamy, że w Wojskach Obrony Terytorialnej docelowo służbę będzie mogło podjąć ok. 4 tys. pielęgniarek oraz pracowników medycznych – opisuje ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.

Pakiet bonusów, które mają przyciągnąć młode osoby do tej służby, jest wyjątkowo atrakcyjny.

Bezpłatne studia

Z jakich możliwości mogą skorzystać ochotnicy, którzy zdecydują się na taką służbę wojskową?

Pakiet obejmuje m.in. uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych, takich jak np. wkłucia doszpikowego, kurs USG FAST w urazach, kurs z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym, a także z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu.

Wojsko gwarantuje dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego, które obejmuje specjalizacje w dziedzinie: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, ale także pielęgniarstwo operacyjne, chirurgiczne, ratunkowe, epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Ponadto kursy kwalifikacyjne w tych samych specjalnościach, a nadto kursy specjalistyczne, np. leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, wykonanie konikopunkcji, resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Lista zachęt skierowanych do tej grupy zawodowej obejmuje też dofinansowanie lub zwrot kosztów zarówno studiów licencjackich, jak i wyższych magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Jak zaznaczają przedstawiciele Dowództwa WOT wsparcie takie obejmowałoby okres kształcenia w czasie pełnienia służby w WOT.

Pieniądze za gotowość

Pielęgniarki mogą też liczyć na świadczenia oraz ubezpieczenie zdrowotne, takie jakie obejmuje innych żołnierzy WOT. Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia otrzymają od 90 zł wzwyż (wysokość stawki zależy od stopnia wojskowego), dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek za gotowość bojową w wysokości 320 zł za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. Kwota ta nie jest opodatkowana.

Dowództwo WOT przypomina, że pielęgniarki i pielęgniarze w WOT mogą być kierowani na kursy oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych i jednostek wojskowych, np. obsługi sprzętu mechanicznego, nurkowania itd. Takie osoby po odbyciu co najmniej trzech lat służby mogą też starać się o przyjęcie w pierwszej kolejności do zawodowej służby wojskowej.

Rekrutacją pielęgniarek i pielęgniarzy do WOT zajmują się wojewódzkie komendy uzupełnień.

Wojska terytorialne to nowy rodzaj wojsk. Teraz służy w nich ok. 12 tys. żołnierzy. Formacja ma być gotowa do działań do 2025 r. i liczyć 53 tys. żołnierzy.

Z ankiet składanych przez kandydatów wynika, że niemal połowa żołnierzy ma wykształcenie średnie, a aż 32 proc. wyższe. Ponad 40 proc. żołnierzy posiada wykształcenie techniczne. Średnia wieku to 32 lata. W WOT służbę pełni ponad 9 proc. kobiet.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA