fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Raporty

DZIESIĘĆ NAJLEPSZYCH SZPITALI POD WZGLĘDEM JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ

Rzeczpospolita

prof. dr hab. med. Janusz Kowalewski

dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Pacjenci coraz częściej wybierają szpitale nie najbliższe, ale te, w których usługa medyczna jest na wysokim poziomie.
Szkoda, że płatnik, czyli NFZ, wycenia określoną procedurę tak samo bez względu na rodzaj szpitala i jakość świadczonych tam usług. Być może przygotowywany projekt kategoryzacji szpitali uwzględni także różny sposób ich finansowania, co będzie dodatkowo działało mobilizująco na inwestowanie w jakość. Mimo tych zastrzeżeń inwestycje w jakość są według mnie zawsze opłacalne. W pracy spotykamy się z czterema podstawowymi ograniczeniami. Są to pieniądze, pieniądze, pieniądze i... pozostałe problemy. Zarządzanie w służbie zdrowia to sztuka kompromisów i wyborów, nieraz bardzo trudnych. Bywa to szczególnie kontrowersyjne, gdy serce lekarza pragnie postąpić w określony sposób, a umysł dyrektora na to nie pozwala.

Grzegorz Kloc

dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
W jakość inwestujemy już od wielu lat. W 2006 roku otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat akredytacyjny. Obecnie posiadamy komplet certyfikatów ISO.
Spełniamy także europejską normę 15224 w zakresie systemu zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia. Ostatnie nasze osiągnięcie to certyfikat Szpital bez Bólu. Jakość niewątpliwie kosztuje, a ze strony płatnika nie ma niestety żadnych wymiernych preferencji z tego tytułu.
Niemniej jednak wdrożone systemy zarządzania jakością przekładają się na sprawność zarządzania jednostką, co pozwala na optymalizację kosztów jej funkcjonowania oraz komfort pracy. Ale najważniejszą w mojej ocenie korzyścią jest fakt, że przestrzeganie wdrożonych procedur pozwala pacjentowi czuć się bezpieczniej i zmniejsza możliwość wystąpienia błędów medycznych i organizacyjnych. To przekłada się na pewno na ilość ewentualnych uzasadnionych roszczeń, a w wymiarze finansowych na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Andrzej Mielcarek

dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Jestem dumny z tego, że udało mi się stworzyć zespół, który stanowi największą wartość szpitala oraz jest najważniejszym czynnikiem dotychczasowego sukcesu.
W mijającym roku udało się osiągnąć coś, co dla wielu było nieosiągalne, a dla mnie było marzeniem, do którego dążyłem. W 2016 r., po wielu latach starań, doprowadziliśmy do uruchomienia kompleksowego leczenia onkologicznego w Zamościu. W wyniku podjęcia współpracy z podmiotem prywatnym przy szpitalu powstał nowoczesny ośrodek radioterapii. Dzięki uzupełnieniu dotychczasowego zakresu leczenia onkologicznego (onkologii klinicznej i chirurgii onkologicznej) powstał pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny, drugi w województwie lubelskim. W ośrodku pacjenci korzystają z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, w tym z akceleratorów, tomografu komputerowego oraz pracowni PET-CT. Pacjenci z tej części Polski, którzy często mają niskie dochody, otrzymali szansę na zdrowie i życie. A prawda jest taka, że właśnie z tego powodu wielu chorych rezygnowało ze specjalistycznego leczenia, ponieważ wiązało się to z wyjazdem do szpitala w innym mieście, oddalonego o ponad 100 km, oraz dodatkowymi kosztami.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA