fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

II etap konkursu na aplikację ogólną 2016

Tegoroczny konkurs na aplikację ogólną był ósmym konkursem na tę aplikację
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
W środę w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się drugi etap konkursu na aplikację ogólną. Przystąpiło do niego 218 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi 220 miejsc.

Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Kandydaci o godzinie 10.00 przystąpili do rozwiązywania kazusów, na co mieli 180 minut. W trakcie pracy pisemnej kandydaci korzystali wyłącznie z aktów prawnych udostępnionych przez komisję konkursową. Wszystkie prace pisemne zostały zakodowane. Ich rozkodowanie nastąpi dopiero po dokonaniu przez członków komisji oceny wszystkich prac pisemnych. Oceny każdej pracy pisemnej dokonają niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawi ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za poszczególne zadanie, i sporządzi pisemne uzasadnienie oceny. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej. W pierwszym etapie można było zdobyć maksymalnie 150 pkt, a w drugim - 75 pkt. O kolejności miejsc na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu.

W drugim etapie konkursu kandydaci sporządzają pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu trzech kazusów: z prawa publicznego, prywatnego oraz karnego. Rozwiązując kazusy kandydaci muszą wykazać się umiejętnością stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Komisja konkursowa przystąpi do sprawdzania prac pisemnych już w czwartek, zaś wyniki powinna ogłosić nie później niż 23 grudnia 2016 r.

30 stycznia 2017 r. kandydaci rozpoczną szkolenie na 12-miesięcznej aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA