fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Nowy model dojścia do zawodu sędziego i asesora sądowego

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace koncepcyjne nad projektem wprowadzenia nowego modelu dojścia do zawodu sędziego i asesora sądowego.

Szczegóły planowanych zmian w odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Brejzy (Platforma Obywatelska) przedstawił wiceminister sprawiedliwości, Łukasz Piebiak.

Warto zaznaczyć, iż interpelacja dotyczyła publikowania obwieszczeń z konkursami sędziowskimi. W odpowiedzi z poniedziałku 14 listopada, Piebiak zapewnił, iż swoje zadania Minister Sprawiedliwości realizuje w sposób ciągły, czego przykładem są ostatnie obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich zarówno w sądach apelacyjnych, sądach okręgowych, jak i sądach rejonowych.

Wiceminister poinformował, że w resorcie sprawiedliwości trwają obecnie prace koncepcyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma za zadanie wprowadzenie nowego modelu dojścia do zawodu sędziego i asesora sądowego.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, projektowana regulacja przewiduje m.in. zniesienie konkursów na stanowisko asesora sądowego. Projekt zakłada, że powołanie na stanowisko asesora sądowego będą mogły uzyskać tylko te osoby, które ukończyły aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i złożyły egzamin sędziowski z wynikiem pozytywnym. Wynik egzaminu sędziowskiego będzie decydował o pierwszeństwie przyjęcia na asesurę sądową. Po odbyciu asesury, jeśli przebieg służby nie będzie budził żadnych zastrzeżeń, asesor otrzyma propozycję nominacji sędziowskiej już bez konieczności uczestniczenia w konkursie.

Opracowywany projekt ustawy zakłada również zmiany w zakresie określonych w art. 20a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych zasad przekształcania stanowisk sędziowskich i asesorskich, będące konsekwencją omówionej wyżej nowej koncepcji obsadzania stanowisk asesorskich. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego lub asesorskiego Minister Sprawiedliwości, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów oraz konieczność zapewnienia stanowisk asesorskich egzaminowanym aplikantom sędziowskim, będzie przydzielał stanowisko do danego albo innego sądu, w razie potrzeby po przekształceniu odpowiednio w stanowisko sędziowskie lub asesorskie, albo znosił dane stanowisko. Ponadto zgodnie z projektem stanowisko asesorskie z mocy prawa przekształcałoby się w stanowisko sędziowskie z chwilą powołania zajmującego je asesora sądowego do pełnienia urzędu sędziego.

Wiceminister Piebiak poinformował, że projekt nie przewiduje zmian w dostępie do zawodu sędziego dla osób, które ukończyły aplikację sądową na tzw. „starych" zasadach i spełniają wymagania wskazane w art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. – Te osoby będą mogły ubiegać się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego na dotychczasowych zasadach – zapewnił.

Dalej Łukasz Piebiak podał, iż projekt ustawy zakłada wyłączenie docelowo możliwości ubiegania się o urząd sędziego po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy przez osoby, które spełniają warunki wskazane w art. 65 ust. 4 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. - Na zasadzie regulacji przejściowej rozważane jest zachowanie uprawnienia tych osób do ubiegania się o wolne stanowiska sędziowskie przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy – poinformował.

Wiceminister Piebiak zastrzegł, iż projekt znajduje się obecnie na etapie uzyskiwania zgody członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości na zgłoszenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, dlatego kształt opracowywanych rozwiązań może ulec jeszcze zmianie w toku prac legislacyjnych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA