Własny podwładny na zleceniu to komplikacje w potrącaniu składek i podatków

Zatrudniając podwładnego dodatkowo na zlecenie lub umowę o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne potrącamy od zsumowanych wynagrodzeń z obu tytułów, a podatki i składkę zdrowotną – od każdego z osobna
Przychód osiągnięty na podstawie takiej umowy cywilnej traktujemy tak, jak ze stosunku pracy. Wpływa to też na rozliczanie pensji z tytułu umowy cywilnoprawnej, a przede wszystkim na sposób ustalania podstawy wymiaru składek. W takiej sytuacji jest nią suma przychodów z obydwu umów: o pracę i cywilnej.Dla celów podatkowych obydwa kontrakty są odrębnymi źródłami przychodów. W związku z tym zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń z angażu i ze zlecenia lub umowy o dzieło obliczamy osobno.Podobnie jest ze składką zdrowotną, którą ustaloną od przychodów z umowy:- o pracę (7,75 proc. podstawy wymiaru) finansujemy wyłącznie z zaliczki obliczonej od przychodu z umowy o pracę,- zlecenia (7,75 proc.) pokrywamy jedynie z zaliczki obliczonej od przychodu z tej umowy cywilnej.Problem omówimy na przy-kładzie.Załóżmy, że firma zawarła w kwietniu 2008 r. z własnym pracownikiem zlecenie na kwotę 3000 zł brutto. Z umowy o pracę wypłaciliśmy mu w tym miesiącu 4000 zł....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL