fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 62 z 15 kwietnia 2008

Ustawy (poz. 386 – 388):
- z 12 marca o ratyfikacji umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu 11 października 2004 r., - z 18 marca o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta, sporządzonej w Warszawie 1 września 2005 r.,
- z 1 kwietnia o ratyfikacji traktatu z Lizbony zmieniającego traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.; wszystkie wejdą w życie 30 kwietnia. Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 389) z 8 kwietnia w sprawie zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa; od 30 kwietnia. Rozporządzenia ministrów (poz. 390 – 392): - obrony narodowej, dwa z 9 kwietnia, zmieniające rozporządzenia w sprawie: >> bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, >> równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie; oba od 30 kwietnia, - środowiska z 8 kwietnia w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych; od 15 kwietnia. Zobacz treść Dz.U. nr 62
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL